http://p-artgroup.ru/

Main Простатит Сухая кожа Реклама на сайте

Кримінальна відповідальність в сфері забезпечення екологічної безпеки

Вы не можете посетить текущую страницу потому, что просроченная закладка/избранное поисковый механизм, у которого просрочен список для этого сайта пропущен адрес у вас нет прав на эту страницу Запрашиваемый ресурс не был найден. В процессе обработки вашего запроса произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте одну из следующих страниц Домашняя страница Если у вас возникли сложности, пожалуйста, свяжитесь с Администратором этого сайта. Конституція України. – К . Про охорону навколишнього середовища закон України від 25 червня 1991р.із наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – Ст. – Ст.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від . №8073-Х, //Офіційний вісник.-К.; Юрінком Інтер, 2003. Кримінальний кодекс України від ; Офіційний віснив-К.; Юрінком Інтер, 2002. Цивільний кодекс України від .-К.; Юрінком Інтер. Водний кодекс України. –Відомості Верховної Ради України,1995.- №24 – Ст. Земельний кодекс України. – Офіційний текст. – Офіційний текст. – К.; Кондор, 2005 – С. Кодекс України про надра.

– К.; Кондор, 2005- С. Про екологічну експертизу; Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. Концепція основи державної політики національної безпеки України.Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. Схвалена Верховною Радою України 16 січня 1997р.

// Голос України. -4 лютого. Литвин О. Медичні вказівки про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників законодавства у сфері захисту рослин Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від р. №170 // Юридичний вісник України.

Андрейцев В.І. – 1994.-вип 33-46с. Право громадян на екологічну небезпеку превентивні гарантії реалізації на захист // Право України – 2001. – С. Барабашова Н. Заржицький О. Качинський А. Забезпечення екологічної безпеки розвиток галузевого підходу в екологічному законодавстві // Право України – 2001. –с. Гримайло В. – 2002.-№2.- С. Поняття екологічного злочину новий кримінальний кодекс України // Юридичний вісник України. – 2001.-19 грудня. – 2002.-№5.- С.63-68. – 2005.-№2.- С.23-27.

Б. Сучасні проблеми екологічної безпеки України.

В рубрике:


920 россию в отправить смс