http://p-artgroup.ru/

Main Дальнозоркость Лечение Реклама на сайте

Виписка з приказу 149 вид ускладнення проти грипу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні Державні заходи щодо здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, визначені в Указі Президента України від р. "Про Національну програму "Репродуктивне здоров'я 2001-2005", постанові Кабінету Міністрів України від № 960 "Про затвердження Концепції розвитку охорони здоров'я населення України", розпорядженнях Кабінету Міністрів України від р. № 161-р "Про затвердження Концепції безпечного материнства" та від р.При зашиванні рани на матці доцільно використовувати дексон, вікрил, ПДС. № 355-р "Про затвердження комплексних заходів щодо заохочування народжуваності на 2002-2007 рр.", передбачають удосконалення організації діяльності акушерсько-гінекологічної служби, в т.ч.Профілактику офтальмії усім новонародженим протягом 1-ї години життя проводять із застосуванням 0,5% еритроміцинової або 1% тетрацеклінової мазі відповідно до інструкції застосування.Визначення показань до переведення у ВІТН новонароджених, які потребують інтенсивного лікування, з пологового залу, відділень новонароджених, спільного перебування матері та дитини.До складу денного стаціонару входять - палати для денного перебування хворих; - операційно-перев'язувальний блок; - маніпуляційна; - кімната медичного персоналу; - допоміжні приміщення. стаціонарної ланки. Гідроцефалія плода. Б. _______________ Вік ___ р. |Мезатон 1% - 1,0 | 5 амп.|Трентал 2% - 5,0 | 5 амп. З урахуванням різноманітних факторів, які впливають на стан здоров'я жінок, розроблена нормативна база щодо забезпечення жіночого населення стаціонарною акушерсько-гінекологічною допомогою.Інформацію про можливі негативні наслідки пролонгації вагітності недоцільно у таких випадках надавати у вигляді загрозливих стверджень, враховуючи психологічний стан вагітної та її родичів. З метою поліпшення стану репродуктивного здоров'я жіночого населення України, зниження рівня материнської та дитячої захворюваності та смертності, ускладнень вагітності і пологів, реалізації рекомендацій ВООЗ та виконання чинного законодавства України щодо охорони здоров'я матерів і дітей НАКАЗУЮ 1.

Затвердити 1.1. цього додатка. Кочаровський. Методичні рекомендації щодо організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги додаються. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій 2.1. На підставі затверджених цим наказом примірних положень протягом 2004 року розробити й затвердити положення про структурні підрозділи, посадові інструкції співробітників акушерсько-гінекологічних стаціонарів та забезпечити їх діяльність.У разі виникнення відхилень у стані новонародженого, діяти необхідно відповідно до наказу МОЗ України від № 59 "Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в пологових будинках акушерських стаціонарах". Забезпечити впровадження Нормативів надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, починаючи з 2004 року.Вагітність внаслідок застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій або після тривалого лікування безпліддя.Перевагу слід надавати катетеризації центральної вени з периферичним доступом підшкірні вени ніг, передньо ліктьова, пупкова, яремна.Завідуючий відділенням несе відповідальність за належне виконання покладених на нього завдань і функцій та використання наданих прав.Завідуючий відділенням несе відповідальність за належне виконання покладених на нього завдань і функцій та використання наданих прав.Завідуючий відділенням несе відповідальність за належне виконання покладених на нього завдань і функцій та використання наданих прав.

Створити протягом 2004 року регіональні відділення екстрагенітальної патології у складі багатопрофільних лікарень з кількістю ліжок відповідно до потреб регіонів. Протягом 2004 року завершити створення та оснащення відділень анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та виїзних акушерсько-гінекологічних консультативних бригад екстреної медичної допомоги та інтенсивної терапії на базі акушерсько-гінекологічних відділень обласних/міських з функціями обласного закладів.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім"ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім"ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше. Здійснити заходи щодо створення протягом 2004 року перинатальних центрів відповідно до положення, затвердженого цим наказом.Післяабортне консультування Післяабортне консультування проводиться лікарем акушером-гінекологом, який здійснював аборт.Розробка тактики ведення вагітних, породіль і гінекологічних хворих з гематологічними та гемостазіологічними порушеннями.здійснювати контроль за проведенням експертизи тимчасової непрацездатності хворих та видачі листків непрацездатності; 6.11. Розширювати мережу денних стаціонарів у лікувально-профілактичних закладах акушерсько-гінекологічного профілю.Створити на базі провідних пологових стаціонарів навчально-методичні центри з підтримки грудного вигодовування. Завершити до кінця 2005 року створення відділень ліжок для вагітних у санаторіях, санаторіях-профілакторіях у кожному регіоні.Операцію повторного кесаревого розтину виконувати переважно у плановому порядку із залученням лікарів високої кваліфікації.Материнське молоко - "золотий стандарт" у перші дні та місяці життя як для доношених, так і для дітей, які народились передчасно.№ 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і затверджуються територіальним органом охорони здоров'я.ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 620 ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про акушерку акушерського стаціонару 1.

Впровадити в практику роботи родопомічних закладів надання акушерської допомоги за принципами "індивідуальний пологовий зал", "сімейний пологовий зал".За умови пологів, які відбулися вдома більше, ніж одна доба, породіллю та новонародженого госпіталізують до боксованих палат обсерваційного відділення.Створення оптимальних умов щодо підготовки і проведення знеболювання оперативних втручань, пологів, спеціальних діагностичних і лікувальних процедур. Вжити заходів щодо підготовки лікувально-профілактичних закладів акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілю до сертифікації на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" згідно з ініціативою ВООЗ/ЮНІСЕФ.Ведення протоколів інфузійно-трансфузійної терапії у разі патологічних станів, визначення показань до застосування компонентів і препаратів донорської крові, а також широке застосування альтернативних гемотрансфузії методів. Забезпечити спільне перебування матері та дитини в усіх акушерських та неонатологічних стаціонарах.Забезпечення підвищення кваліфікації медичного персоналу відділенням екстрагенітальної патології. Завершити створення навчально-методичних центрів з первинної реанімації новонароджених відповідно до наказу МОЗ України від № 194 "Про затвердження галузевої програми "Первинна реанімація новонароджених на 2003-2006 роки". Забезпечити - оснащення акушерських стаціонарів медичною апаратурою, обладнанням, устаткуванням згідно з табелем оснащення, затвердженим наказом МОЗ України від № 153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я"; - наявність тридобового запасу медикаментів, препаратів крові та її компонентів для надання невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям і новонародженим; - доступність сільського населення до стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги всіх рівнів; - постійне, систематичне підвищення кваліфікації спеціалістів з питань надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. О. 3.1. Орду. |30 хв. | 1 фл. Жири. Вжити заходів щодо залучення міжнародних і громадських організацій до вирішення питань поліпшення організації акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню.Зміни в плані обстеження та лікування фіксуються в медичній карті стаціонарного хворого, в листі призначень та листі одержання інформованої згоди на медичне втручання додаток 1.При необхідності більш тривалого проведення інтенсивного лікування новонародженого переводять до регіонального відділення інтенсивної терапії новонароджених дитячої лікарні.Представляти підпорядкованих йому працівників для заохочення і вносити пропозиції щодо дисциплінарних стягнень на осіб, що порушують правила внутрішнього трудового розпорядку.Складати та представляти головному лікарю чи його заступнику заявку на необхідне для відділення медичне та господарське обладнання, апаратуру, ремонт приміщень та обладнання; 8.8. Сприяти проведенню щорічних науково-практичних конференцій з питань збереження та зміцнення репродуктивного і статевого здоров'я, планування сім'ї, діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної та неонатологічної патології. Здійснювати періодичні перевірки роботи органів охорони здоров'я щодо виконання цього наказу, результати виносити на розгляд колегій, апаратних нарад.

Управлінню освіти та науки Волосовець О. Управлінню освіти та науки Волосовець О. Тяжка форма раннього токсикозу вагітних. Вроджені вади розвитку статевих органів. П. забезпечити формування державних замовлень на науково-дослідні роботи з актуальних питань стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.Повноцінна спеціалізована акушерська допомога може бути реалізована за умови плідної співпраці акушерсько-гінекологічних закладів з іншими профільними службами. О. протягом 2004-2005 рр. |Тропафен 20 мг | 5 амп. |Фраксипарин 0,3 | 2 шп. організувати розробку та впровадження в програми післядипломної підготовки лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів-педіатрів, лікарів-педіатрів-неонатологів питань медичної психології.Закуповувати, орендувати обладнання, транспортні засоби, інвентар, медикаменти, інші матеріальні цінності у встановленому порядку за рахунок основного і додаткових джерел фінансування.

О., Центру медичної статистики Голубчиков М. Пізні гестози легкого та середнього ступеня. Систематично підвищувати свою кваліфікацію. В. внести зміни до звітно-облікової документації щодо роботи акушерсько-гінекологічних стаціонарів відповідно до вимог цього наказу та рекомендацій ВООЗ.Застосовуються музика та ароматерапія ефірними маслами, а також використання інших неінвазивних, нефармакологічних методів зняття болю душ, ванна, масаж.Операція вакуум-екстракції плода До сучасних методів оперативного розродження належить операція витягання голівки плода за допомогою вакуум-екстрактора.Впровадження в практику правил грудного вигодовування за умови відсутності медичних показань, виключення догодовування та/або напування новонароджених.ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 620 ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про завідуючого пологовим гінекологічним відділенням стаціонару 1.Впровадження сучасних медичних технологій та прогресивних методів роботи медичного персоналу, навчання їх користуватися сучасною апаратурою та технікою. Вважати такими, що 7.1. Клінічно вузький таз. Ендометрит у пологах. Ендометрит у пологах. |Альбумін 10% - 100,0 | 1 фл.|Діпірідамол 2,0 | 5 амп. Види вигодовування 1. не застосовуються на території України накази МОЗ СРСР від р.54-здоров.| | |в віці до 1 року | | |---+----------------------------------------------+-------------| |6.Найбільш часто використовують 7-8 - разове годування кожні 3 години.|Катетери внутрішньовенні | |------+---------------------------------------------------------| | 52. Створення умов діяльності медичного персоналу пологового будинку. № 360 "Об утверждении положений о работниках родильних домов и женских консультаций отделений" та від р.Удосконалення організаційних форм надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим.Удосконалення організаційних форм надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим.Розробку та здійснення заходів щодо організації надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги. № 55 "Об организации работы родильных домов отделений".Протипоказання для операції вакуум-екстракції плода 1. |Глюкоза 5% - 100,0 | |------+---------------------------------------------------------| | 11.|Глюкоза 20% - 10,0 | |------+---------------------------------------------------------| | 13.|Допамін 0,5% - 5,0 | |------+---------------------------------------------------------| | 16.|Сибазон 0,5% - 2,0 | |------+---------------------------------------------------------| | 39.Брати безпосередню участь у підборі кадрів відділення.Давати вказівки підлеглим йому фахівцям та робітникам.

В рубрике:


920 россию в отправить смс